DANH MỤC: Hỏi đáp nhóm việc làm bán thời gian

NGUYỄN XUÂN KẾT - KINH NGHIỆM Nhiều khi cứ nói: Tôi có kinh nghiệm 10 năm tại vị trí XYZ nào...

KINH NGHIỆM Nhiều khi cứ nói: Tôi có kinh nghiệm 10 năm tại vị trí XYZ nào...

NGUYỄN XUÂN KẾT 18-03-2021

NGUYỄN XUÂN KẾT - Tôi muốn hỏi bảo hiểm thất nghiệp...

Tôi muốn hỏi bảo hiểm thất nghiệp...

NGUYỄN XUÂN KẾT 01-06-2021

Nguyễn Thế Hữu - E đang làm bhtn ở Hà Nội ạ... Và e muốn thông báo đã từng đi tìm kiếm việc làm...

E đang làm bhtn ở Hà Nội ạ... Và e muốn thông báo đã từng đi tìm kiếm việc làm...

Nguyễn Thế Hữu 07-06-2021

Nguyễn Thế Hữu - E đang làm bhtn ở Hà Nội ạ... Và e muốn thông báo đã từng đi tìm kiếm việc làm...

E đang làm bhtn ở Hà Nội ạ... Và e muốn thông báo đã từng đi tìm kiếm việc làm...

Nguyễn Thế Hữu 07-06-2021

- VIET/ENG Xin chào, tín đồ rượu vang! Chúng tôi là Vinoteka, nhà nhập khẩu rượu...

VIET/ENG Xin chào, tín đồ rượu vang! Chúng tôi là Vinoteka, nhà nhập khẩu rượu...

31-01-2023

NGUYỄN XUÂN KẾT - làm thé nào tuyển dụng...

làm thé nào tuyển dụng...

NGUYỄN XUÂN KẾT 12-01-2023

Nguyễn Xuân Kết - Tâm sự mỏng của một Freelancer nghỉ văn phòng gần một năm và dấn thân theo nghiệp...

Tâm sự mỏng của một Freelancer nghỉ văn phòng gần một năm và dấn thân theo nghiệp...

Nguyễn Xuân Kết 07-02-2024

Copyright © 2024 Bản quyền thuộc về Mạng xã hội việc làm Tiva, nền tảng kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng miễn phí


G