Nguyễn Xuân Kết - Hỏi đáp về bảo hiểm thất nghiệpĐã nghỉ hết chế độ ốm đau trong năm thì...

Nguyễn Xuân Kết 19-09-2021

Hỏi đáp về bảo hiểm thất nghiệp Đã nghỉ hết chế độ ốm đau trong năm thì...

Hỏi đáp về bảo hiểm thất nghiệp Đã nghỉ hết chế độ ốm đau trong năm thì phải giải quyết như thế nào? Quy trình chuyển cơ quan BHXH quản lý khi thay đổi địa điểm kinh doanh Trường hợp nào sinh con được hưởng BHYT 100%? Tra mã BHYT Được chế độ ốm đau khi có giấy chứng nhận hưởng BHXH NLĐ phải đóng mức bao nhiêu khi tham gia BHXH, BHYT? Có được truy lĩnh tiền trợ cấp mất sức lao động? Đã nghỉ hết chế độ ốm đau trong năm thì phải giải quyết như thế nào? Câu trả lời: Về thời gian hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 Luật BHXH năm 2014 thì người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành được nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau như sau: Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hàng tuần; hết thời hạn 180 ngày theo quy định mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH (Luật BHXH năm 2006 không giới hạn thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau với mức thấp hơn sau khi hết thời hạn nghỉ 180 ngày theo quy định). Điểm c, Khoản 2, Điều 28 Luật BHXH năm 2014 quy định, mức hưởng chế độ ốm đau đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH dưới 15 năm hưởng tiếp chế độ ốm đau dài ngày sau khi hết thời hạn 180 ngày theo quy định bằng 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc (Luật BHXH năm 2006 quy định mức hưởng đối với trường hợp này bằng 45% mức tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc). Phải có văn bản giải trình khi chậm nộp hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau Điểm a, Khoản 1, Điều 93 Luật BHXH năm 2006 quy định, hàng tháng người sử dụng lao động đóng 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định và thực hiện quyết toán hằng quý với tổ chức BHXH. Việc người lao động tại đơn vị bà Vân có đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau, thai sản nhưng đơn vị lại không kịp thời chi trả cho người lao động và quyết toán hằng quý với cơ quan BHXH là vi phạm các quy định về BHXH và phải bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đến tháng 11/2016 đơn vị của bà mới nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH đề nghị thanh toán chế độ ốm đau, thai sản đối với người lao động thì phải làm văn bản nêu rõ lý do nộp chậm hồ sơ đề nghị cho cơ quan BHXH giải quyết chế độ ốm đau, thai sản đối với người lao động. Nếu đã nghỉ hết chế độ ốm đau, trong vòng 30 ngày đầu quay trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau ốm đau từ 05 đến 10 ngày NLĐ đã nghỉ hết số ngày nghỉ hưởng chế độ ốm đau và số ngày dưỡng sức sau ốm đau thì sẽ không được nghỉ hưởng thêm nữa. Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ nghỉ ốm đau trong điều kiện làm việc bình thường như sau: Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên Như vậy, trường hợp của bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 8 năm nên bạn sẽ được hưởng chế độ ốm đau tối đa là 30 ngày/năm. Nếu sau khi nghỉ hết 30 ngày, bạn lại bị ốm và lại phải nghỉ việc để điều trị thì bạn sẽ không được hưởng chế độ bảo hiểm ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội nữa. Đã nghỉ hưởng hết chế độ ốm đau được giải quyết như thế nào? Trường hợp người lao động chưa phục hồi sức khỏe sau khi nghỉ hết thời gian hưởng chế độ ốm đau Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về chế độ dưỡng sức sau ốm đau như sau: Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm. Như vậy, trong lần hưởng ốm đau này nếu bạn đã nghỉ hết 30 ngày nghỉ ốm đau trong một năm thì trong vòng 30 ngày đầu quay trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau ốm đau từ 05 đến 10 ngày trong một năm. Thời gian hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước. Trường hợp người lao động đã nghỉ hết thời gian hưởng chế độ ốm đau và thời gian dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau Tùy vào điều kiện làm việc, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động khi bị ốm đau sẽ được nghỉ hưởng một thời gian nhất định trong một năm. Thời gian này được tính kể từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. Khi người lao động nghỉ hết số ngày được nghỉ hưởng chế độ ốm đau trong năm và cả số ngày được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau hoặc đã nghỉ hết số ngày nghỉ hưởng chế độ ốm đau, đã trở lại làm việc hơn 30 ngày thì sẽ không được nghỉ hưởng chế độ ốm đau trong năm đó nữa. Do vậy bạn sẽ không được nghỉ hưởng chế đau trong năm đó nếu thuộc một trong hai trường hợp này Đã nghỉ hết 30 ngày nghỉ hưởng chế độ ốm đau và đã nghỉ đủ số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định; Đã nghỉ hết 30 ngày nghỉ hưởng chế độ ốm đau và đã đi làm trở lại hơn 30 ngày. Quy trình chuyển cơ quan BHXH quản lý khi thay đổi địa điểm kinh doanh Sau khi công ty đã thay đổi GPKD chuyển địa điểm trụ sở thì công ty cần làm những thủ tục hồ sơ để chuyển nơi đăng ký tham gia bảo hiểm sang Cơ quan BHXH nơi đặt trụ sở mới (Theo công văn số 1366/BHXH-THU (hướng dẫn quy trình chuyển nơi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN)) như sau: Bước 1: Báo giảm BHXH, BHYT, BHTN và chốt sổ BHXH đối với cơ quan BHXH nơi đi - Thành phần hồ sơ: – Phiếu giao nhận hồ sơ ngưng tham gia BHXH (mẫu 106, 02 bản) – Giấy phép kinh doanh bản sao (01 bản) – Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản) – Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người) – Chứng từ nộp tiền – nếu có (Bản sao) Bước 2: Báo tăng BHXH, BHYT, BHTN đối với cơ quan BHXH nơi đến - Thành phần hồ sơ: – Bộ hồ sơ cơ quan BHXH gửi về như ở trên – Phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu 101, 02 bản) – Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT (mẫu 01/ĐKBB, 01 bản) – Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh/hoạt động (Bản sao có chứng thực) – Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản) – Tờ khai tham gia BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH lần đầu (Mẫu số TK1-TS, 01 bản/người) – Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT của cơ quan BHXH tham gia trước đó (mẫu C12-TS, 01 bản) Trường hợp nào sinh con được hưởng BHYT 100%? Câu trả lời: Căn cứ Khoản 5 và Khoản 8, Điều 8 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia BHYT đến khám bệnh, chữa bệnh mà không phải trong tình trạng cấp cứu trong thời gian tạm trú thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT, phải xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú. Theo đó, để được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng của bà khi sinh con tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, đề nghị bà xuất trình thẻ BHYT và giấy chuyển tuyến của Bệnh viện 198 (là cơ sở cùng tuyến chuyên môn kỹ thuật với Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên) hoặc Giấy tạm trú tại Hưng Yên. Trường hợp bà tự đến sinh con (không trong tình trạng cấp cứu) tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên thì quỹ BHYT chỉ thanh toán cho bà 60% chi trí điều trị nội trú. Việc sinh thường hay sinh mổ phụ thuộc vào tình trạng của người bệnh và chỉ định của bác sĩ điều trị. Do đó, trường hợp bà được bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy thai thì quỹ BHYT vẫn thanh toán theo đúng phạm vi và mức hưởng ghi trên thẻ BHYT Tra mã BHYT Câu trả lời: Để tra cứu mã số BHXH bạn làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập trang web https://baohiemxahoi.gov.vn/ Bước 2: Tại danh mục “Tra cứu trực tuyến” Bước 3: Chọn “Tra cứu mã số BHXH” Bước 4: Nhập thông tin để tra cứu mã số BHXH Khi nhập thông tin cần lưu ý: (1): Nhập tỉnh/thành phố của người cần tra cứu mã số BHXH; (2): Phải nhập ít nhất 1 trong các thông tin (Số CMND, Ngày sinh, Mã số BHXH) để tra cứu thông tin; (3): Họ và tên của người cần tra cứu mã số BHXH. Sau khi bạn nhập đủ thông tin, tích chọn “Tôi không phải là người máy” rồi ấn “Tra cứu” màn hình sẽ hiển thị kết quả tra cứu. Được chế độ ốm đau khi có giấy chứng nhận hưởng BHXH Câu trả lời: Theo quy định của Luật BHXH, bà Huyên đang tham gia BHXH bắt buộc, bị ốm đau (ung thư), phải nghỉ việc và được cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD2 thì được hưởng chế độ ốm đau. NLĐ phải đóng mức bao nhiêu khi tham gia BHXH, BHYT? Câu trả lời: BHXH Việt Nam trả lời như sau: Theo quyết định 959/QĐ-BHXH quy định mức đóng BHXH cụ thể như sau: Mức đóng BHXH 26% trong đó: người lao động đóng 8%, đơn vị đóng 18%. 18% đơn vị đóng bao gồm: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức đóng bảo hiểm y tế 4,5% trong đó: người lao động đóng 1,5%, đơn vị đóng 3%. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 2% trong đó người lao động đóng 1%, đơn vị đóng 1% Theo đó, tổng số tiền mỗi người lao động phải đóng khi tham gia BHXH bắt buộc là 10,5%. Trách nhiệm của đơn vị là 22% và không phát sinh thêm bất cứ một khoản chi phí nào. Kinh phí công đoàn 2%: do doanh nghiệp đóng. Nếu người lao động tự nguyện đăng ký gia nhập và tham gia tổ chức công đoàn thì người lao động đóng thêm 1% đoàn phí công đoàn. Như vậy, việc công ty yêu cầu phải đóng 13,5% tiền lương là chưa đúng. Bạn nên đề nghị công ty liệt kê từng khoản phải đóng của người lao động và đối chiếu với các quy định trên để biết công ty trừ lương của người lao động như vậy có đúng không. Có được truy lĩnh tiền trợ cấp mất sức lao động? Câu trả lời: Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 1/6/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng của những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp hàng tháng cụ thể như sau: - Người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) trước ngày 1/7/2010 được hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ ngày 1/5/2010; - Người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nhưng đến ngày 1/7/2010 chưa hết tuổi lao động được hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ ngày mồng 1 tháng liền kề sau tháng người lao động hết tuổi lao động... Trường hợp mẹ của bà nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/5/2010 thì được giải quyết hưởng từ ngày 1/5/2010 và truy lĩnh trợ cấp hàng tháng theo quy định. Hỏi về việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội Câu trả lời: Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH); Khoản 1, Điều 14 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) thì đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, khoản phụ cấp chức vụ được tính đóng BHXH, BHYT. Tại Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề thì cán bộ cấp trưởng, cấp phó của tổ chức Đoàn, Hội được hưởng phụ cấp như phụ cấp cấp trưởng, cấp phó của các ban, khoa, phòng, tổ chuyên môn tương ứng, không phải là khoản phụ cấp chức vụ, không quy định được dùng để tính đóng, hưởng BHXH, BHYT. Do vậy, trường hợp theo Công văn số 334/CSKH-DVHTTV là Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Gia Lai được hưởng phụ cấp như Trưởng phòng nhưng phụ cấp này không được dùng làm căn cứ để tính đóng, hưởng BHXH, BHYT Thủ tục thay đổi phương thức giao dịch với cơ quan BHXh Câu trả lời: Đối với trường hợp này, đơn vị của bạn cần thực hiện ngừng đăng ký dịch vụ trên phần mềm của IVAN (Chức năng ngừng dịch vụ trên phần mềm của IVAN). Sau khi ngừng thành công, đơn vị có thể đăng ký giao dịch trên cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam (tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn) để thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH. Trong trường hợp không ngừng được dịch vụ qua phần mềm của IVAN bạn có thể liên hệ với cơ quan BHXH đang tham gia để được hỗ trợ. Nếu bạn cần công việc sau khi nghỉ việc thì có thể dứng tuyển tại đây ed with making awesome things with awesome people. Việc làm tiva TẦM NHÌN: Tạo ra thế giới bình đẳng nơi mỗi người đều có cơ hội mang lại những giá trị “Awesome”. thông qua việc làm hạnh phúc. SỨ MỆNH: Cùng những con người đam mê thử thách, chúng tôi tạo ra thay đổi tích cực cho xã hội thông qua giát rị thời gian, việc làm hạnh phúc. Đăng tin tuyển dụng & tìm hồ sơ ứng viên hiệu quả trên TIVA.VN Đăng tin tuyển dụng MIỄN PHÍ để tiếp cận 2.000.000+ người tìm việc. Mỗi ngày miễn phí 5 ứng viên ĐĂNG TIN NGAY TÌM ỨNG VIÊN Đăng tin Tuyển dụng Miễn phí để có thể hưởng ngay ưu đãi tiva - Tặng ngay 2 tin tuyển dụng miễn phí trọn đời - Tiếp cận với 3,000,000+ ứng viên. - Đăng tin dễ dàng, không quá 1 phút Đăng ký trở thành nhà tuyển dụng Tại sao doanh nghiệp chọn TIVA, 1. Hồ sơ doanh nghiệp và ứng viên cập nhật theo giờ, hồ sơ chỉ hiện lên khi năm trong 7 ngày có tương tác, nói không với hồ sơ ảo? 2. Kênh marketing tuyển dụng miễn phí trọn đời không giới hạn thời gian đăng tuyển 3. Quản lý hồ sơ ứng viên của mình miễn phí đa kênh tập trung về một nơi không sợ thất lạc hồ sơ 4. Thống kê chi tiết số lượng ứng viên đảm bảo cho phòng nhân sự thực hiện tốt công việc, tự động gửi thư mời phỏng vấn, thư mời nhận việc, thư từ chối ứng viên mà không cần làm thủ công 5. Tin tuyển dụng đã có sẵn không phải soạn lại chỉ cần thay đổi mức lương, vị trí làm việc là có ngay bản mô tả công việc chuẩn ứng viên khao khát ứng tuyển Đăng tin nhanh chóng 6. Tự động mỗi ngày miễn phí 5 ứng viên chất lượng không phải đi đăng tuyển mọi nơi tốn thời gian 7. Xem được nhiều ứng viên chât lượng một lần chi phí rẻ nhất thị trường 8. Đánh giá ứng viên trước khi nhận việc tránh tuyên dụng sai tốn chi phí doanh nghiệp, đơn giản hóa bằng số điện thoại 9.0 Hệ thống thoanh toán đa kênh các cổng thương mại khác nhau 10. Giới thiệu cho Tiva một doanh nghiệp sẽ được nhận hoa hồng vĩnh viến trọn đời 11. Cộng đồng trả lời nhân sự đông đảo https://tiva.vn/cong-dong-tiva GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT Bảng giá tiva Trong mọi thứ chúng tôi làm, chúng tôi tin tưởng vào khả năng thay đổi thực trạng. Chúng tôi tin tưởng vào cách tư duy khác biệt. Bạn muốn có nhân sự giỏi ngay về với công ty mình chứ MẠNG XÃ HỘI VIỆC LÀM TIVA MIỄN PHÍ TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ TUYỂN DỤNG VÀ CÓ 5 ỨNG VIÊN ĐỂ PHỎNG VẤN NGAY TẠI ĐÂY ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY 2. Tính năng Với nền tảng AI Tiva sẽ lọc qua hồ sơ cơ bản, đưa đến CV chất lượng cho doanh nghiệp dịch vụ tiên phong kèm tính năng Đăng ký ngay tại đây được tặng kèm một nền tảng tạo website miễn phí moma đi kèm Liên hệ Tiva: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIVA 1. Ứng viên đăng tuyển miễn phí tại đây https://tiva.vn/ung-vien-dang-ky 2. Nhà tuyển dụng miễn phí ứng viên tại đây https://tiva.vn/trang/ntd 3. Nền tảng tuyển dụng miễn phí https://tiva.vn/ 4. Cộng đồng Tiva https://www.facebook.com/groups/vieclamtiva 5. Kênh Yotube Tiva https://www.youtube.com/user/0982840758 6. Chát trực tiếp tiva http://m.me/toiyeutivahr Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Charmvit Tower - 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 0967317066 Email: hoptactiva@gmail.com https://www.tiva.vn

Copyright © 2024 Bản quyền thuộc về Mạng xã hội việc làm Tiva, nền tảng kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng miễn phí


G