Vũ Thị Mai - Xin chào Anh/Chị: Em có một câu hỏi muốn được tư vấn như sau Công ty có người...

Vũ Thị Mai 03-05-2021

Xin chào Anh/Chị: Em có một câu hỏi muốn được tư vấn như sau Công ty có người...

Xin chào Anh/Chị: Em có một câu hỏi muốn được tư vấn như sau Công ty có người lao động làm việc hết tháng 1/2021 và nghỉ không lương tháng 2+3+4/2021. Tháng 5/2021 chấm dứt hợp đồng lao động và chốt sổ BHXH. Vậy người lao động có mang hồ sơ để đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp được không (lưu ý là công ty cho người lao động nghỉ không lương)

Copyright © 2024 Bản quyền thuộc về Mạng xã hội việc làm Tiva, nền tảng kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng miễn phí


G