Vũ Minh Hiếu - Em có xin trợ cấp thất nghiệp 1 lần và đã có quyết định xác nhận trợ cấp thất...

Vũ Minh Hiếu 03-11-2021

Em có xin trợ cấp thất nghiệp 1 lần và đã có quyết định xác nhận trợ cấp thất...

Em có xin trợ cấp thất nghiệp 1 lần và đã có quyết định xác nhận trợ cấp thất nghiệp. Nhưng do sơ suất hiện em đã làm mất quyết định xác nhận trợ cấp thất nghiệp. Em muốn hỏi thủ tục để xin lại quyết định trợ cấp thất nghiệp? thông tin liên hệ cơ quan nào để nhận?. Em xin chân thành cám ơn!

Copyright © 2023 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MMO GLOBAL


G