Nông Quốc Đức - Admin cho mình hỏi là mình đã có quyết định về việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp...

Nông Quốc Đức 24-11-2021

Admin cho mình hỏi là mình đã có quyết định về việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp...

Admin cho mình hỏi là mình đã có quyết định về việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp và trung tâm việc làm có hướng dẫn là trong vòng từ 7 - 10 ngày thì tiền bảo hiểm sẽ được chuyển vào tài khoản mà BHXH chỉ định nhưng đến hôm nay là ngày thứ 11 rồi mà mình vẫn chưa nhận được tiền vậy bây giờ mình phải hỏi ai hoặc làm thủ tục gì, ở đâu để giải quyết vấn đề ? Mình cảm ơn

NGUYỄN XUÂN KẾT 25-11-2021

bạn xem tại đây nhé https://tiva.vn/cong-dong-tiva/bai-viet/nguyen-xuan-ket-hoi-dap-ve-bao-hiem-that-nghiepda-nghi-het-che-do-om-dau-trong-nam-thi-1632051502

Copyright © 2023 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MMO GLOBAL


G