Ninh Thị Huyền Thương - Xin ý kiến các cao nhân ạ. Tuyển dụng sinh viên ở mảng nhà hàng rất bấp bênh,...

02-03-2020

Xin ý kiến các cao nhân ạ. Tuyển dụng sinh viên ở mảng nhà hàng rất bấp bênh,...

Xin ý kiến các cao nhân ạ. Tuyển dụng sinh viên ở mảng nhà hàng rất bấp bênh, nay làm mai chưa biết thế nào. Làm sao để tuyển được nhân viên cứng . Ai có cách gì giúp em với!!!

Tạo bài viết


Bài nổi bật

Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về Tiva.vn


G