Ninh Thị Huyền Thương - Cho mình hỏi bây giờ trên thị trước có loại máy chấm công + Máy chấm công nhận...

28-02-2020

Cho mình hỏi bây giờ trên thị trước có loại máy chấm công + Máy chấm công nhận...

Cho mình hỏi bây giờ trên thị trước có loại máy chấm công + Máy chấm công nhận diện khuôn mặt + Gửi dữ liệu data từ điểm check point về trung tâm thay vì chấm công, rồi kế toán lấy số liệu từ bảng excell và gửi. Như vậy dữ liệu thời gian thực đảm bảo tính minh bạch hơn? Cảm ơn nhiều.

Tạo bài viết


Bài nổi bật

Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOMA GLOBAL


G