Ninh Thị Huyền Thương - Cả nhà ơi, cho mình hỏi muốn ký kết hợp đồng lao động với lao động từ 15 tuổi...

26-02-2020

Cả nhà ơi, cho mình hỏi muốn ký kết hợp đồng lao động với lao động từ 15 tuổi...

Cả nhà ơi, cho mình hỏi muốn ký kết hợp đồng lao động với lao động từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi cần những gì ạ, có phải làm cam kết gì không mọi người

Tạo bài viết


Bài nổi bật

Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOMA GLOBAL


G