Nguyễn Xuân Kết - Xin các anh chị tiền bối chỉ bảo cách ràng buộc nhân viên không được nghỉ ngang....

Nguyễn Xuân Kết 05-02-2024

Xin các anh chị tiền bối chỉ bảo cách ràng buộc nhân viên không được nghỉ ngang....

Xin các anh chị tiền bối chỉ bảo cách ràng buộc nhân viên không được nghỉ ngang. Mấy bạn cứ nhận lương cuối tháng xong là báo ngày mai nghỉ. Em doanh nghiệp nhỏ thôi ạ. Em xin cảm ơn

Copyright © 2024 Bản quyền thuộc về Mạng xã hội việc làm Tiva, nền tảng kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng miễn phí


G