Nguyễn Xuân Kết - Nếu mất đơn từ nv của mình thì mình nên hành xử như nào để lần sau không xảy...

Nguyễn Xuân Kết 05-02-2024

Nếu mất đơn từ nv của mình thì mình nên hành xử như nào để lần sau không xảy...

Nếu mất đơn từ nv của mình thì mình nên hành xử như nào để lần sau không xảy ra ạ? Bên em là shop nhỏ bán trên fb.

Copyright © 2024 Bản quyền thuộc về Mạng xã hội việc làm Tiva, nền tảng kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng miễn phí


G