Nguyễn Xuân Kết - Mn nghĩ sao về việc ứng viên hỏi về lương ngay lần đầu pv ạ? (Cả trường hợp...

Nguyễn Xuân Kết 18-11-2021

Mn nghĩ sao về việc ứng viên hỏi về lương ngay lần đầu pv ạ? (Cả trường hợp...

Mn nghĩ sao về việc ứng viên hỏi về lương ngay lần đầu pv ạ? (Cả trường hợp đã công khai lương và ko công khai) Em thấy có nhiều sếp đánh giá thấp ưv kiểu này

Copyright © 2023 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MMO GLOBAL


G