Nguyễn Xuân Kết - Em chào Hrshare Team ạ! Em có câu hỏi rất mong được mọi người chia sẻ thông tin...

Nguyễn Xuân Kết 25-11-2021

Em chào Hrshare Team ạ! Em có câu hỏi rất mong được mọi người chia sẻ thông tin...

Em chào Hrshare Team ạ! Em có câu hỏi rất mong được mọi người chia sẻ thông tin ạ. Anh chị nào đã từng tiếp Đoàn thanh tra lao động có thể chia sẻ kinh nghiệm giúp em là họ kiểm tra những gì, Đơn vị phải chuẩn bị như thế nào với ạ. Em cảm ơn anh chị nhiều!

Copyright © 2024 Bản quyền thuộc về Mạng xã hội việc làm Tiva, nền tảng kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng miễn phí


G