Nguyễn Xuân Hường - Anh/chị cho em hỏi vấn đề tính lương các tháng. Đơn giá 1 ngày công = tổng lương/26...

08-01-2020

Anh/chị cho em hỏi vấn đề tính lương các tháng. Đơn giá 1 ngày công = tổng lương/26...

Anh/chị cho em hỏi vấn đề tính lương các tháng. Đơn giá 1 ngày công = tổng lương/26 hay tổng lương/số ngày công quy định (27 ngày công chuẩn vào tháng 1, 24 ngày công chuẩn vào tháng 2) ak. Em cảm ơn ạ

Tạo bài viết


Bài nổi bật

Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOMA GLOBAL


G