Nguyễn Ngọc Hiển - Mình đăng ký nhận bảo hiểm xã hội tại Hà Nội. Bây giờ đang dịch không thể...

Nguyễn Ngọc Hiển 20-07-2021

Mình đăng ký nhận bảo hiểm xã hội tại Hà Nội. Bây giờ đang dịch không thể...

Mình đăng ký nhận bảo hiểm xã hội tại Hà Nội. Bây giờ đang dịch không thể đi lên Hà Nội được thì có cách nào để lên ký bản sao kê không ạ. Mình ở Hải Dương

NGUYỄN XUÂN KẾT 26-07-2021

https://tiva.vn/tin-tuc/hoi-dap-ve-bao-hiem-that-nghiep câu trả lời ở đây

Copyright © 2024 Bản quyền thuộc về Mạng xã hội việc làm Tiva, nền tảng kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng miễn phí


G