Lưu Thị Hiền - Anh chị ơi cho e hỏi chút với ạ. Sếp em đang yêu cầu phải gửi 1 bản Kế hoạch...

14-01-2020

Anh chị ơi cho e hỏi chút với ạ. Sếp em đang yêu cầu phải gửi 1 bản Kế hoạch...

Anh chị ơi cho e hỏi chút với ạ. Sếp em đang yêu cầu phải gửi 1 bản Kế hoạch Nhân Sự 2020, dựa trên mục tiêu, quỹ lương, thưởng dự kiến. Mà em thì làm trái nghề, chưa làm cái này bao giờ, em chưa biết bắt đầu từ đâu cả. Em có một số form mẫu nhưng chưa hiểu gì cả. Anh chị có mẫu kế hoạch nhân sự nào cho em xin tham khảo với ạ.

Tạo bài viết


Bài nổi bật

Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Tiva.vn


G