Kết Tiva Nhân sự - Xin gửi tặng anh chị em file Quản lý - Báo cáo - Kế hoạc tuyển dụng. File trả lời...

15-05-2020

Xin gửi tặng anh chị em file Quản lý - Báo cáo - Kế hoạc tuyển dụng. File trả lời...

Xin gửi tặng anh chị em file Quản lý - Báo cáo - Kế hoạc tuyển dụng. File trả lời các câu hỏi : Được bao nhiêu người ứng tuyển Số lượng CV gửi về là bao nhiêu? Số lượng CV gửi về trên tuần ? Số lượng CV không qua vòng xem CV ? Bao nhiêu là của HR? Bao nhiêu là của lãnh đạo ? Chất lượng các CV như thế nào ? Số người tuyển được (đã qua phỏng vấn và vào thử việc) bao nhiêu / số kế hoạch ? Thời gian trung bình tuyển 1 vị trí là bao nhiêu ? Tỷ lệ thành công khi mời ứng viên bị động vào ứng tuyển? Kênh nào là hiệu quả nhất ? Tỷ lệ turnover trong tháng ? (qua vòng thử việc ? Qua hợp đồng 6 tháng?) Tổng chi phí tuyển dụng tháng ? / Chi phí cho từng kênh ? Vị trí đang tuyển ? Bao nhiêu theo kế hoạch, bao nhiêu phát sinh ? Tình trạng tuyển ? Tuyển xong chưa? Hoàn thành hay không ? Nếu đã hoàn thành thì là ai ? Thông tin cơ bản của người đó ? Ngày đi làm Nếu có vị trí chưa hoàn thành ? Số lần phỏng vấn trên từng vị trí ? Số lượng ứng viên đưa vào data ? / từng vị trí ? Ghi chú / giải pháp đề xuất cho từng vị trí ? Bao nhiêu người qua thử việc ? Bao nhiêu người không qua thử việc ? Tại sao ? Bao nhiêu người qua học việc Bao nhiêu người không qua học việc? Tại sao Mục đích: Theo dõi, Quản lý, Đánh giá công việc Bao gồm các sheet: Giới thiệu Kế hoạch tuyển dụng năm KPI tuyển dụng năm Quản lý Báo cáo nhanh Số lượng Nhân sự năm KPI Quý IV KPI Quý III KPI Quý III KPI Quý I Theo dõi tuyển dụng năm Theo dõi tuyển dụng Quý IV Theo dõi tuyển dụng Quý III Theo dõi tuyển dụng Quý II Theo dõi tuyển dụng Quý I Theo dõi điều chuyển năm Theo dõi thử việc năm Theo dõi chi phí tuyển dụng File chính là nguồn cảm hứng để Cường viết ra quyển sách này: Quyển 3: Nghề Tuyển Người (3T) - Ác mộng nghề tuyển dụng - https://goo.gl/LjEgby Nếu anh chị em đã có sách tham khảo thêm file sẽ ứng dụng những gì viết trong sách tốt hơn!

Copyright © 2024 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MMO GLOBAL


G