Kết Tiva Nhân sự - Công ty cắt giảm tiền làm thêm của nhân viên, không tính bảng chấm công, cãi sếp...

30-12-2019

Công ty cắt giảm tiền làm thêm của nhân viên, không tính bảng chấm công, cãi sếp...

Công ty cắt giảm tiền làm thêm của nhân viên, không tính bảng chấm công, cãi sếp thì không được, mà làm HR không bảo vệ được nhân viên của mình thì có lỗi. Mình nên làm gì đây?

Copyright © 2022 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MMO GLOBAL


G