Bùi Thị Duyên - Có được truy lĩnh tiền trợ cấp mất sức lao động? Nội dung câu hỏi: Mẹ tôi...

Bùi Thị Duyên 18-04-2021

Có được truy lĩnh tiền trợ cấp mất sức lao động? Nội dung câu hỏi: Mẹ tôi...

Có được truy lĩnh tiền trợ cấp mất sức lao động? Nội dung câu hỏi: Mẹ tôi có thời gian làm việc thực tế từ 15 đến 20 năm, đủ 55 tuổi, đủ điều kiện hưởng trợ cấp từ ngày 1/5/2010 nhưng đến năm 2016 mới làm hồ sơ hưởng chế độ. Vậy, mẹ của tôi có được truy lĩnh tiền trợ cấp mất sức lao động từ ngày 1/5/2010 không?

Copyright © 2023 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MMO GLOBAL


G