Bùi Thị Duyên - Chồng tham gia BHXH được 1 tháng có được hưởng chế độ khi vợ sinh con không? Nội...

Bùi Thị Duyên 18-04-2021

Chồng tham gia BHXH được 1 tháng có được hưởng chế độ khi vợ sinh con không? Nội...

Chồng tham gia BHXH được 1 tháng có được hưởng chế độ khi vợ sinh con không? Nội dung câu hỏi: Tôi đi làm mới đóng BHXH được 1 tháng, vợ tôi không đóng BHXH. Khi vợ sinh con, tôi có được nghỉ để chăm con và hưởng trợ cấp 2 tháng lương cơ sở không?

Nguyễn Xuân Kết 10-08-2021

https://tiva.vn/tin-tuc/hoi-dap-ve-bao-hiem-that-nghiep bạn xem tại đây

Copyright © 2023 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MMO GLOBAL


G