Anh chị vui lòng cung cấp thông tin để tạo hồ sơ ứng tuyển việc làm Nhân Sự Điều Phối Bim / Bim Coordinator, Chủ Trì Thiết Kế / Quản Lý Kiến Trúc, Thiết kế Kiến trúc, Chuyên viên BIM - MEP.
Thông tin cá nhân
Họ và tên: *
Email: *
Số điện thoại: *
Địa chỉ: *
Đính kèm Hồ sơ cá nhân (.doc, .docx hoặc .pdf):

Copyright © 2024 Bản quyền thuộc về Mạng xã hội việc làm Tiva, nền tảng kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng miễn phí


G