Kỹ Thuật Xây Dựng

Thực hiện việc lập và xác nhận hồ sơ chất lượng công trình hàng ngày, hàng tháng đảm bảo phù hợp giữa yêu cầu thiết kế với thực tế tại dự án thi công.

- Lập hồ sơ khối lượng các hạng mục phát sinh, thay đổi so với hồ sơ thiết kế thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt.

 - Lập hồ sơ hồ sơ thanh toán, quyết toán dự án.

- Lập hồ sơ dự toán và thanh toán khối lượng phát sinh của công trình, điều chỉnh giá công trình khi chế độ chính sách thay đổi.

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan theo tiến độ và chất lượng của công trình.

Thực hiện việc lập và xác nhận hồ sơ chất lượng công trình hàng ngày, hàng tháng đảm bảo phù hợp giữa yêu cầu thiết kế với thực tế tại dự án thi công.

- Lập hồ sơ khối lượng các hạng mục phát sinh, thay đổi so với hồ sơ thiết kế thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt.

 - Lập hồ sơ hồ sơ thanh toán, quyết toán dự án.

- Lập hồ sơ dự toán và thanh toán khối lượng phát sinh của công trình, điều chỉnh giá công trình khi chế độ chính sách thay đổi.

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan theo tiến độ và chất lượng của công trình.

 

Địa chỉ: 254 Nguyễn Tĩnh - Phường Đông Hương - TP Thanh Hóa


Ứng tuyển ngay