[Vinhomes] Cán Bộ Nguồn_Giám Đốc Kỹ Thuật Vùng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOMA

- Kiểm soát chuyên môn kỹ thuật tại các cơ sở, đảm bảo các hệ thống được vận hành theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của Tập đoàn. - Tổ chức bộ máy và thực hiện cung cấp dịch vụ bảo trì các hệ thống kỹ thuật tại các cơ sở thuộc Vùng phụ trách. - Chịu trách nhiệm thẩm định và kiểm soát triển khai các hạng mục cải tạo/sửa chữa, các kế hoạch định kỳ, ngân sách kỹ thuật của BP Kỹ thuật tại các cơ sở. - Chịu trách nhiệm thẩm định các thiết kế về hạng mục kỹ thuật liên quan đến các dự án mới thuộc Vùng phụ trách. - Đào tạo các Cán bộ nguồn, các CBLĐ của BP Kỹ thuật tại các cơ sở thuộc Vùng phụ trách.

Địa điểm làm việc:

- Hồ Chí Minh.

Ứng viên đăng ký nhanh

Đính kèm CV xin việc (.doc, .docx hoặc .pdf):

 Mức lương: 1 - 3 triệu

 Kinh nghiệm: Không yêu cầu

 Số lượng cần tuyển : 1

 Số lượng ứng tuyển : 0

 Số lượng đã đi làm : Chưa cập nhật

Ứng viên đăng ký nhanh

Họ và tên: *
Email: *
Số điện thoại: *
Đính kèm CV xin việc(.doc, .docx hoặc .pdf):

Bình luận và đánh giá:
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Tiva.vn


G