[Tuyển Dụng Thường Xuyên] - Air Conditioning Technical Trainer

CÔNG TY TIVA

***Nơi Làm Việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Hải Phòng. •On-job-training from Service, Maintenance department to get experience for training (3 months) •Support training material translation from English version to Vietnamese •Make presentation materials by Powerpoint (contents & information are available in catalogue, current technical documents) •Conduct technical training courses of Installation, troubleshooting, maintenance, Usage air conditioning unit (UP product: Split, Skyair, Package, VRV) •Participate in training courses oversea to update & then re-train to DAV employee & Customers •Business trip (if needed) •Đào tạo thực tế tại phòng Sửa chữa và Bảo trì để lấy kinh nghiệm cho việc đào tào (trong 3 tháng) •Hỗ trợ dịch tài liệu đào tạo từ bản tiếng Anh sang tiếng Việt •Chuẩn bị tài liệu thuyết trình bằng Powerpoint (nội dung và thông tin sẵn có trong catalogue, tài liệu kỹ thuật hiện tại) •Thực hiện các khóa đào tạo kỹ thuật về lắp đặt, xử lý sự cố, bảo trì, hướng dẫn sử dụng điều hòa không khí (Các sản phẩm UP như: Split, Skyair, Package, VRV) •Tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài để có thể nâng cao chuyên môn và đào tạo lại cho nhân viên DAV & khách hàng •Đi công tác (nếu được yêu cầu)

Địa điểm làm việc:

- Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh.

Ứng viên đăng ký nhanh

Đính kèm CV xin việc (.doc, .docx hoặc .pdf):

 Mức lương: 1 - 3 triệu

 Kinh nghiệm: Không yêu cầu

 Số lượng cần tuyển : 1

 Số lượng ứng tuyển : 0

 Số lượng đã đi làm : Chưa cập nhật

Ứng viên đăng ký nhanh

Họ và tên: *
Email: *
Số điện thoại: *
Đính kèm CV xin việc(.doc, .docx hoặc .pdf):

Bình luận và đánh giá:
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOMA GLOBAL


G