• Cập nhật các văn bản pháp luật và tình hình kinh tế có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty để kịp thời báo cáo Ban Tổng giám đốc.
  • Truyền đạt ý kiến/chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc cho các phòng/ban/đơn vị và cá nhân có liên quan, đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các công việc đã truyền đạt theo đúng tiến độ
  • Tiếp nhận, kiểm tra và trình ký hồ sơ, trả lời các email, công văn, thư mời,...theo chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc
  • Tiếp nhận thông tin từ các phòng/ban/đơn vị,...ghi chú, báo cáo lại những công việc có phát sinh và gửi đến Ban Tổng giám đốc xin ý kiến chỉ đạo
  • Thường xuyên đôn đốc các phòng/ban/đơn vị báo cáo theo định kỳ, thực hiện và quản trị các báo cáo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc
  • Giúp việc cho Ban Tổng giám đốc trong các công việc đối nội, đối ngoại. Tham gia cùng Ban Tổng giám đốc trong công tác đối nội, đối ngoại, hội nghị,...
  • Thực hiện công tác thư ký trong các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, sau đó tổng hợp và gửi báo cáo theo quy định
  • Thực hiện việc dịch các tài liệu/hoặc phiên dịch theo chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc
  • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc
  • Hỗ trợ các phòng/ban/đơn vị/cá nhân khác khi có yêu cầu

Địa điểm làm việc:

- Số 9 Tô Hiến Thành, Q.Hai Bà Trưng, Tp.HN.

Ứng viên đăng ký nhanh

Đính kèm CV xin việc (.doc, .docx hoặc .pdf):

 Mức lương: 7 - 10 triệu

 Kinh nghiệm: Không yêu cầu

 Số lượng cần tuyển : 1

 Số lượng ứng tuyển : 0

 Số lượng đã đi làm : Chưa cập nhật

Ứng viên đăng ký nhanh

Họ và tên: *
Email: *
Số điện thoại: *
Đính kèm CV xin việc(.doc, .docx hoặc .pdf):

Bình luận và đánh giá:
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOMA GLOBAL


G