Mô t công vic Nhân viên Kinh doanh thiết b đin:

- Kinh doanh các mặt hàng chủ lực của công ty như chống sét van, recloser, tủ điện hạ thế,  tủ dụng cụ, cầu dao cầu chì…

- Lp phương án kinh doanh, tìm kim khách hàng có nhu cu.

- Lp kế hoch và báo cáo hàng tun, hàng tháng, quý, năm cho Ban lãnh đạo v tiến trình bán hàng d án mà mình ph trách.

- Duy trì và phát trin các mi quan h đã có ca Công ty, đồng thi thiết lp các mi quan h mi để to điu kin thun li trong quá trình trin khai công vic ca Công ty.

- Thc hin các công vic khác theo yêu cu ca cán b qun lý.

Yêu cu công vic

1. Trình độ hc vn: Cao đẳng/Đại hc Bách Khoa, Công nghip ….

2. Chuyên môn: Đin, đin t, t động hóa, kinh tế, qun tr kinh doanh,…

3. Kinh nghim: có ít nht 02 năm kinh nghim v trí tương đương;

4. Kiến thc:

- Am hiu v các thiết b đin, t đin trung thế, h thế....

- Ưu tiên ng viên có kinh làm vic lĩnh vc tương đương, có kh năng làm d án (ti các khu công nghip, khu đô th, tòa nhà, đin lc....)

5. K năng/kh năng:

- Thành tho tin hc văn phòng (Word, Excel, Power point…)

- Kh năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phc tt

- Biết sp xếp, bao quát công vic, qun lý thi gian làm vic tt.

- Kh năng làm vic dưới áp lc cao.

6. Phm cht cá nhân:

- Nhanh nhn, linh hot, thng thn, trung thc

- Có tinh thn trách nhim cao, tâm huyết vi công vic

Quyn li được hưởng: Lương t 10tr ++ (tùy theo năng lc)

 Chế độ đãi ng đầy đủ h tr ăn trưa đin thoi, tham gia BHXH và du lch định k.

Liên h: 0243 2020 980 (Nhân s)

Email: tuyendung@naraco.vn

Địa điểm làm việc:

- Tòa nhà EVD 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội.

Ứng viên đăng ký nhanh

Đính kèm CV xin việc (.doc, .docx hoặc .pdf):