GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T - TECH VIỆT NAM

NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu, từ đó hoạch địch chiến lược tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ doanh nghiệp.

2. Lập kế hoạch tài chính hàng tháng/quý/năm.

3. Thiết lập và giao dịch với các với các tổ chức tài chính, tín dụng. 

4. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hạn mức tín dụng.

5. Phụ trách quản lý Phòng Kế toán trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn Công ty.

6. Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, hợp đồng, dự án thương mại/đầu tư.

7.Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của Doanh nghiệp nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.

8. Đảm bảo nguồn vốn cùng các loại tài sản của doanh nghiệp được kiểm soát, sử dụng hợp lý và sinh lợi.

9. Xây dựng chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.

10. Ký duyệt các văn bản Kế hoạch tài chính, Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm.

11. Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ; Quản lý dòng tiền, các khoản đầu tư tài chính và xây dựng kế hoạch sử dụng chi phí…

Địa điểm làm việc:

- Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ứng viên đăng ký nhanh

Đính kèm CV xin việc (.doc, .docx hoặc .pdf):

 Mức lương: 30 - 100 triệu

 Kinh nghiệm: Không yêu cầu

 Số lượng cần tuyển : 1

 Số lượng ứng tuyển : 0

 Số lượng đã đi làm : Chưa cập nhật

Ứng viên đăng ký nhanh

Họ và tên: *
Email: *
Số điện thoại: *
Đính kèm CV xin việc(.doc, .docx hoặc .pdf):

Bình luận và đánh giá:
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOMA GLOBAL


G