Trần Hải Nam - Sự khác biệt trong chữ ký của mỗi người không nằm ở vẻ bề ngoài nhìn bằng...

28-11-2019

Sự khác biệt trong chữ ký của mỗi người không nằm ở vẻ bề ngoài nhìn bằng...

Sự khác biệt trong chữ ký của mỗi người không nằm ở vẻ bề ngoài nhìn bằng mắt thường. Khoa học đã chứng minh mỗi một người có một kiểu ký khác nhau và không ai giống ai. Sự khác biệt này nằm ở độ đậm – nhạt của nét ký, điều đó nói lên độ “run” của tay cầm bút. Đặc điểm này cũng giống như dấu vân tay của mỗi người và không ai giống ai nếu được giám định. Do vậy không thể giả chữ ký cho dù chữ ký mẫu có đơn giản như thế nào. Với quan niệm “nét chữ nết người”, chữ ký có thể tiết lộ nhiều điều về tính cách, sự nghiệp của mỗi người. Dưới đây là hình ảnh chữ ký của các đại gia ngân hàng Việt.

Copyright © 2022 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MMO GLOBAL


G