Nguyễn Thị Thư - Công ty e hiện tại có 11 bạn chuyên tuyển dụng, em đang cần xây dựng cơ chế lương...

04-01-2020

Công ty e hiện tại có 11 bạn chuyên tuyển dụng, em đang cần xây dựng cơ chế lương...

Công ty e hiện tại có 11 bạn chuyên tuyển dụng, em đang cần xây dựng cơ chế lương thưởng cho tuyển dụng giống như sale ý ạ. Có lương cứng và có thưởng chỉ tiêu. Anh chị có cơ chế nào ổn ổn cho e xin tham khảo với ạ. Em cảm ơn ạ.

Copyright © 2023 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MMO GLOBAL


G