Nguyễn Thị Thư - A/c cho e hỏi với ạ: Đối với HĐLĐ thời vụ có bắt buộc phải theo mẫu quy định...

Nguyễn Thị Thư 17-01-2020

A/c cho e hỏi với ạ: Đối với HĐLĐ thời vụ có bắt buộc phải theo mẫu quy định...

A/c cho e hỏi với ạ: Đối với HĐLĐ thời vụ có bắt buộc phải theo mẫu quy định không? Nếu có thì có mẫu HĐLĐ này được quy định tại văn bản nào? E cảm ơn ạ!

Tạo bài viết


Bài nổi bật

Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về Tiva.vn